Tűzvédelem - A tűzoltósági szakterületről


 

Magyarországon a XIX. század közepén alakultak meg az első szervezett tűzoltóságok, de a tüzek megelőzése és az általuk okozott károk csökkentése már az első civilizációk kialakulása óta alapvető érdeke volt az embernek.

A közbiztonság meghatározó, szerves részeként működő tűzvédelem célja, hogy a jogszabályok és szabványok segítségével a valós élet valós problémáira nyújtson megfelelő megoldási lehetőségeket, továbbá feladata az, hogy a tűzvédelmi szabályok következetes betartatásával és betartatásával védje az állampolgárokat, teremtse meg a tüzek oltását célzó hatékony beavatkozás feltételeit, és mindeközben biztosítsa a beavatkozó állomány alapvető biztonságát is.

E célok elérése érdekében:

 • a tűzoltói események (tűzesetek, balesetek, egyéb kárelhárítás) során a gyors, hatékony, biztonságos beavatkozást,
 • a tűzvizsgálatok lefolytatásakor és a beavatkozások elemzése során precíz, minden részletre kiterjedő, a megelőzés és beavatkozás területén is használható következtetések levonására alkalmas munkát kívánunk megvalósítani.

A biztonság, ezen belül a tűzbiztonság megteremtése és megfelelő szinten tartása össztársadalmi feladat, ezért a célok megvalósításához a tűzvédelem terén jelentkező feladatokat az állampolgárok, társszervek, gazdálkodó szervezetek, önkéntes szervezetek, és nem utolsó sorban a létesítményi, önkormányzati tűzoltóságok, továbbá a tűzoltó egyesületek együttműködésével tervezzük végrehajtani.

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség felépítése:

Elérhetőségek:

 • Postai cím: H-1903 Budapest, Pf.: 314.,

Az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség feladatai:

 • meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a közvetlen alárendeltségében lévő főosztályok tevékenységét;
 • kapcsolatot tart a kijelölt szakmai szövetségekkel;
 • koordinálja veszélyhelyzetek, katasztrófák esetén a BM OKF-re háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;
 • a Tűzvédelmi és a Tűzvizsgálati Tanácsadó Testületekkel kapcsolatot tart, tevékenységüket koordinálja;
 • iránymutatásokat, tájékoztatásokat ad ki a BM OKF területi és helyi szervei megelőző katasztrófavédelmi, valamint hatósági, szakhatósági munkájával és szakértői tevékenységével kapcsolatban;
 • végzi szakterületét érintően az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;
 • egyetértést gyakorol a Tűzvédelmi Főosztály, a Tűzoltósági Főosztály által döntésre előkészített iratok esetében;
 • a Tűzvédelmi Főosztály tűzvédelmi hatósági jogköréből adódó bírsággal kapcsolatos döntéseit kiadmányozza;
 • vezeti a tűzvédelmi szakértők névjegyzékét és gondoskodik annak megjelentetéséről, valamint kiadja a szakértői engedélyeket