Kolontári Vegyi Katasztrófa - Mit kell tudni a vörösiszapról?


Vissza

A vörösiszap az alumíniumgyártás során, a bauxit magas hőmérsékleten és nyomáson történő lúgos – általában nátrium-hidroxidos – feltárása után visszamaradó hulladék. Összetételét a kibányászott bauxit tulajdonságai és a kezelés során keletkező, illetve hozzáadott és visszamaradó anyagok határozzák meg. A deponálásra kerülő10-30 % szárazanyagtartalmú, magas ionerősségű hulladék pH-ja 12-13 körüli, azaz erősen maró tulajdonságú.

A vörösiszap fő alkotói:

Al2O3 10-20 %
SiO2 3-50 %
Na2O 2-10 %
CaO 2-8 %
TiO2 0,5-2 %

A vörös színt adó vastartalmú kőzetek (30-40 %) mellett még K, Cr, V, Ni, Ba, Cu, Mn, Pb és Zn jelenlétével kell számolni.

Az Országos Közegészségügyi Intézet korábbi vizsgálatai (1987.) szerint az Ajkán keletkezett vörösiszap jellemzői az alábbiak:

Vörösiszap vizsgálati eredményei

Ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei

Az OKI vizsgálatok eredményei kiugró fémszennyezettséget nem jeleztek, a toxikus fémek koncentrációi alatta vannak a jelenleg érvényes talaj határértékeknek (6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet).

A hulladék vizes kivonatának pH-ja 11,8 volt, ami erős maró hatást jelez. A vizes kivonat alapján számított fluortartalom koncentráció nem magas. Az ökotoxikológiai vizsgálatok eredményei a vizes kivonatokban alacsonyabb, míg a dimetil-szulfoxidos (DMSO-s) kivonatokban magasabb mértékű ökotoxicitást mutattak.

A veszélyes hulladékok besorolását szabályozó, 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet 1.sz. melléklet E.) 2.2.3 figyelembe vételével a vizes és DMSO-s kivonatokkal kapott ökotoxicitási értékek a veszélyes hulladék besorolási szint alatt maradtak mindegyik teszt esetében.

A vörösiszap hulladék humán és környezeti veszélyességét erősen maró tulajdonsága okozza, ami pl. a bőrfelületet károsítva más szennyezők káros hatásait is felerősítheti.

Irodalom:
Horváth A., Szabados M., Pápai D., Virágh Z., Schiefner Kálmán:
A legfontosabb ipari szennyező források jellege Ajkán és Pápán
Egészségtudomány (31) 111-122. (1987.)