Iparbiztonsági tankönyv


 

IPARBIZTONSÁGTAN I.

Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői és hatósági feladatok ellátásához

Magyarország Országgyűlése többek között a lakosság biztonságának növelése és a civilizációs katasztrófák elleni védekezés hatékonyságának fokozása, a katasztrófavédelmi szervezetrendszer erősítése, és az intézkedések eredményességének növelése érdekében a katasztrófavédelemi törvény elfogadásával 2012. január 1-ével létrehozta az egységes iparbiztonsági hatósági feladat-, szervezet- és eljárási rendszert.

Az újonnan elfogadott iparbiztonsági szabályozás kiterjed a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre, a veszélyes áru szállítmányok biztonságára, a létfontosságú rendszerek és létesítmények védelmével, illetve a nukleárisbaleset-elhárítással kapcsolatos katasztrófavédelmi feladatok ellátására.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó gondozásában hiánypótló jelleggel 2013 novemberében megjelent az
„IPARBIZTONSÁGTAN I.
Kézikönyv az iparbiztonsági üzemeltetői
és hatósági feladatok ellátásához”
című egyetemi tankönyv


A kiadvány szerzői:
Bognár Balázs; Juhász István;
Kátai-Urbán Lajos (szerk.); Kossa György;
Kozma Sándor; Szakál Béla; Vass Gyula

A kézikönyv rendeltetése támogatni az iparbiztonsági felsőoktatási tevékenységet, az iparbiztonsági szabályozás üzemeltetői végrehajtását, az egységes engedélyesi és hatósági jogértelmezést, valamint a hatósági jogosítványok eredményes és hatékony alkalmazását.

A tankönyv tartalmazza továbbá a jogi szabályozás üzemeltetői feladatainak teljesítésére javasolt eljárásokat, jogszabályi magyarázatokat, valamint gyakorlati műszaki- és módszertani segédletet. A kézikönyvet felhasználhatják:

  • a veszélyes anyaggal foglalkozó üzemek szabályozást végrehajtó, illetve a veszélyes áruval foglalkozó gazdálkodó szervezetek munkatársai és szakértői;
  • a rendészeti, védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi szakos alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók;
  • a katasztrófavédelmi oktatást folytató más oktatási intézmények oktatói és hallgatói;
  • a katasztrófavédelem iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi tevékenységgel foglalkozó szakemberei;
  • a szakterület tevékenységéhez kapcsolódó, szakfeladattal rendelkező hatóságok és rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzatok munkatársai és védelmi referensei.

A kiadvány megvásárolható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jegyzetboltjában:
Cím: 1101 Bp., Hungária krt. 9-11., (nyitva tartás: hétfő, kedd, csütörtök: 13 - 15 óráig, tel.: +36-1-432-9000/29-095) vagy megrendelhető a jegyzetbolt@uni-nke.hu címen.


IPARBIZTONSÁGTAN II.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek következményei és kockázatai

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Tűz- és Katasztrófavédelmi Intézet kiadványa
„IPARBIZTONSÁGTAN II.
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek következményei
és kockázatai”


Szerzők:
dr. Szakál Béla; Cimer Zsolt;
dr. Kátai Urbán Lajos, dr. Vass Gyula

Lektorok:
Kossa György, dr. Bleszity János

A tankönyv a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek biztonsági dokumentációiban alkalmazott iparbiztonsági átvilágítási módszerekkel foglalkozik. Így tárgyalja a veszélyforrás elemzési, a következményelemzési és kockázatelemzési módszereket.

A tankönyvben a veszélyforrás-elemzési, a következmény- és kockázatelemzési fogalmakon és elméleti megfontolásokon túlmenően a számítások szoftveres módszereibe is beavatnak a szerzők.

Ajánlható az egyetemi hallgatókon kívül mindazoknak, akik munkájuk során iparbiztonsági dokumentációk készítésével, alkalmazásával és tartalmának megítélésével foglalkoznak.

Beszerezhető a Kar jegyzetboltjában: 1146 Budapest, Thököly u. 74.