Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács


BEMUTATKOZÁS - TUDOMÁNYOS TANÁCS

A katasztrófavédelem szerepe az utóbbi években megnőtt, ez jól tükröződik mindennapjainkon is – a szervezet tevékenységével nap mint nap találkozhatnak az állampolgárok. Ahhoz, hogy a katasztrófavédelem tagjai megalapozott tudással és rutinnal tudják végezni felelősségteljes munkájukat, elengedhetetlen a jelen tudományos eredményeinek összegzése, a múlt kutatása, valamint az arról való értekezések és eszmecserék – a tudomány így a mindennapokat szolgálja. A levont következtetések átültetése, továbbá azok hasznosítása a gyakorlatban mind a tűzoltóság, mind a polgári védelem, mind pedig az iparbiztonság területén nélkülözhetetlen. A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács e nemes feladat ellátására, összehangolására jött létre.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács legfontosabb feladatai:
 • a katasztrófavédelem tudományos értékeinek feltárása,
 • a tudományos eredmények gyakorlatban történő alkalmazásának szorgalmazása,
 • a katasztrófavédelmi tudományos tevékenység tudomány-rendszertani helyének és szerepének erősítése,
 • az ambiciózus, tehetséges fiatalok publikálási lehetőséghez juttatása,
 • egy tudományos információs rendszer, adatbázis kialakítása,
 • minősített/lektorált cikkek megjelentetése,
 • katasztrófavédelmi témájú országos konferenciák szervezése.

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács tagjai

A Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács működését meghatározó dokumentumok
 1. Rendezvények, konferenciák
 2. Kommunikáció
 3. Megyei tudományos rendezvények
 4. Doktori képzésben és fokozatszerzésben résztvevők
 5. Pályázatok, felhívások
 6. Védelem – Katasztrófavédelmi Szemle