Oktatás - Bemutatkozás


BM OKF Humán Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály

Az oktatási és kiképzési szakterület a Humán Szolgálat szerves részét képezve látja el a szerteágazó tevékenységét.

Az új katasztrófavédelmi törvény hatályba lépésével, az új hatósági és szakmai feladatok megjelenésével párhuzamosan az oktatásra vonatkozó jogszabályi háttér és az oktatási rendszer is folyamatos átalakuláson, megújuláson megy keresztül. A főosztály feladatai sokrétűek, a katasztrófavédelem teljes személyi állománya felkészítésével, kiképzésével, továbbképzésével, ennek keretében az oktatásszervezéssel, oktatásigazgatással kapcsolatos feladatokat végez, valamint ellátja az oktatási szakterület országos szakirányítását.

A főosztály tevékenységének meghatározó területei:

  • A katasztrófavédelem szervezetén belül felméri a jelentkező képzési igényeket, szervezi és koordinálja a központi tanfolyamokat, továbbképzéseket, valamint elkészíti a képzési dokumentumokat.
  • Felméri az érintett állomány rendészeti szakvizsga, valamint a rendészeti vezetőképzés különböző formái – rendészeti vezetővé képző tanfolyam, rendészeti mestervezetővé képző tanfolyam és rendészeti vezetői továbbképzés – iránti képzési igényét, ütemezetten beiskolázza az érintetteket, de a továbbképzések megszervezése is feladatként jelentkezik.
  • A katasztrófa- és tűzvédelmi ágazatba tartozó, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések tekintetében külön jogszabályok alapján végrehajtja a miniszter hatáskörébe tartozó, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére átadott feladatokat.
  • Részt vesz a szakképzéssel kapcsolatos jogszabálytervezetek szakmai előkészítésében, továbbá végzi a jogszabályi előírások alapján végrehajtandó ellenőrzési feladatokat és engedélyezési tevékenységet.
  • 2012. január 1-jével módosultak a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések. A változások érintik a tűzoltó szakképzés eddigi rendszerét is. Az új egységes rendvédelmi moduláris képzés kialakítása és oktatási feltételeinek megteremtése kiemelten fontos feladatot jelent a főosztály számára.
  • Megkezdődött az egységes gépjárművezetés-technikai rendszer országos kiépítése, gépjárművezetés-technikai oktatókat képeztünk ki, a legveszélyeztetettebb körben gépjárművezetés-technikai képzéseket végeztünk el, ezzel is elősegítve a balesetek megelőzését, illetve a kezelők felkészítését a gépjárművek speciális körülmények között történő használatára.
  • Felügyeli a személyi állomány fizikai felkészítését, sportéletét. Tervezi és összehangolja – az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesülettel egyeztetve – a központi és az országos sportrendezvényeket, továbbá koordinálja a belügyi és más szervezetek rendezvényein a BM OKF versenyzőinek, csapatainak részvételét.
  • 2012. január 1-jével megalakult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete, ezen belül Katasztrófavédelmi Műveleti, Tűzvédelmi és Mentésirányítási és Iparbiztonsági Tanszék kezdte meg a működését. Az intézet a 2013/2014. tanévtől három szakiránnyal – katasztrófavédelmi műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási, valamint iparbiztonsági – elindította a katasztrófavédelem alapszakot. A 2015/2016-os tanévtől az alapszakra épülő mesterképzés (MA) szintén beindításra került. Az intézet szakmai támogatását és felügyeletét a főosztály látja el.
  • A főosztály végzi a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet hallgatói tisztjelölti ösztöndíj és tanulmányi szerződésének előkészítésével, megkötésével, nyilvántartásával kapcsolatos munkát.
  • Feladatai közé tartozik továbbá a szakképzési, központi tanfolyami, továbbképzési, valamint kiképzési feladatokat ellátó szervezet, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szakirányítása.


Pedagógusnapi köszöntő - 2017.
Pedagógusnapi köszöntő - 2016.
Pedagógusnapi köszöntő - 2015.
Pedagógusnapi köszöntő - 2014.
Pedagógusnapi köszöntő - 2013.