Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
Közzétéve:  2015. szeptember 14.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
Közzétéve:  2014. május 21.
Letöltés:    Ügyfélfogadás
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Frissítve: 2016. augusztus 4.

Közzétéve:  2012. november 09.
Megtekint:  
Közzétéve:  2012. november 09.
Megtekint:  
A katasztrófavédelem vezetői
A BM OKF vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
Közzétéve:  2011. december 16.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek
megnevezése, és elérhetőségi adatai
Közzétéve:  2019. augusztus 22.            Frissítve:  2019. augusztus 22.
Letöltés:    Megyei igazgatóságok elérhetőségi adatai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. január 09.Megyei igazgatóságok elérhetőségi adatai
2019. augusztus 22.Megyei igazgatóságok elérhetőségi adatai
Gazdálkodó szervezetek
A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
Közzétéve:  2018. június 19.
Letöltés:    Gazdálkodó szervezetek adatai
Közalapítványok

A BM OKF tekintetében nem releváns

Lapok
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Frissítve:  2016. augusztus 10.
Megtekint:  
Frissítve:  2016. augusztus 10.
Megtekint:  
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai
Közzétéve:  2015. január 14.
Letöltés:    Felügyeleti szerv adatai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. január 14.Felügyeleti szerv elérhetőségi adatai
Költségvetési szervek

A BM OKF tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat
Közzétéve:  2017. március 20.
Letöltés:    Alapító okirat 2017
Közzétéve:  2016. május 12.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. február 18.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. augusztus 10.Alapító okirat
2017. március 20.Alapító okirat 2016
2018. január 02.Adatvédelmi szabályzat 2016
2019. július 08.Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 2017
A tevékenységéről szóló tájékoztató
A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven
Közzétéve:  2014. február 18.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
Közzétéve:  2018. július 05.
Letöltés:    BM OKF hatósági ügyek 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. július 17.BM OKF hatósági ügyek 2014
2016. szeptember 14.Katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területei
2016. szeptember 14.BM OKF hatósági ügyek OTF2015
2017. augusztus 15.BM OKF hatósági ügyek 2016
2018. július 05.BM OKF hatósági ügyek 2017
Közszolgáltatások

A BM OKF tekintetében nem releváns

A BM OKF nyilvántartásai
A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
Közzétéve:  2017. november 17.
Letöltés:    BM OKF nyilvántartásai

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. november 17.BM OKF nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
Frissítve:  2015. október 29.            Frissítve:  2019. március 22.

A Katasztrófavédelem 2017 című évkönyve bemutatja a szervezet 2017. évi munkáját. Bepillantást nyújt Magyarország biztonsága érdekében elvégzett feladatok sokaságába és a célkitűzésekbe, valamint a szervezet életébe úgy országosan, mint megyei szinten.
Elérhetősége:
2017: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_kultura_kiadvany

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. július 18.Katasztrófavédelem 2014.
2017. augusztus 14.Katasztrófavédelem 2015.
2019. március 22.Katasztrófavédelem 2016.
Döntéshozatal, ülések

A BM OKF tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Közzétéve:  2014. május 21.
Letöltés:    Tervezetek
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától, összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

A BM OKF tekintetében nem releváns

Pályázatok
Közzétéve:  2019. július 17.
Letöltés:    ÖTE Pályázat 2018
Frissítve:  2019. július 17.            Frissítve:  2019. július 17.
Letöltés:    ÖTP Pályázat 2018
Közzétéve:  2019. július 17.
Letöltés:    ÖTP megítélt pályázat 2018
Közzétéve:  2019. július 17.
Letöltés:    ÖTE megítélt pályázat 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 02.Környezetvédelmi fejlesztés
2016. április 26.Önkéntes mentőszervezetek pályázata
2016. április 26.ÖTE pályázat 2015
2015. június 03.Dr Balogh Imre emlékpályázat Pályázati felhívás 2014
2016. április 26.A 2015. február 02-val megkezdett tűzoltó II. szakképzésre
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - számlaösszesítő
2017. június 13.Önkéntes mentőszervezetek pályázata
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - üzemanyag felhasználás
2017. június 13.Önkéntes tűzoltó egyesületek pályázata
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat szertárhoz
2019. július 17.ÖTE megítélt pályázat 2017
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat ingatlanhasználatról
2019. július 17.ÖTE pályázat 2017
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - csatlakozási kérelem
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozat alkatrészekhez
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - csatolandó dokumentumok
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - nyilatkozatok
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014 - pályázati adatlapok
2015. június 03.ÖTE pályázati kiírás 2014
Hirdetmények
a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények
Közzétéve:  2014. február 20.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
Közzétéve:  2019. április 29.
Letöltés:    Közérdekű adatok megismerése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
Közzétéve:  2019. november 13.
Letöltés:    Adatmegismerési igények 2019 III. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. július 03.Adatmegismerési igények 2017. I. negyedév
2017. december 13.Adatmegismerési igények 2017. II. negyedév
2018. január 25.Adatmegismerési igények 2017 III. negyedév
2018. június 20.Adatmegismerési igények 2017 IV. negyedév
2018. július 24.Adatmegismerési igények 2018. I. negyedév
2019. március 22.Adatmegismerési igények 2018. II. negyedév
2019. március 22.Adatmegismerési igények 2018. III. negyedév
2019. április 29.Adatmegismerési igények 2018 IV. negyedév
2019. július 22.Adatmegismerési igények 2019 I. negyedév
2019. november 13.Adatmegismerési igények 2019 II. negyedév
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Frissítve:  2016. január 13.            Frissítve:  2016. január 13.
Letöltés:    jogorvoslati tájékoztató (közadat újrahasznosítás)
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
A BM OKF-nél nincs ilyen megállapodás
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A BM OKF-nél nincs ilyen megállapodás

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A BM OKF-nél jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok

Közzétételi listák
Közzétéve:  2016. január 13.
Megtekint:  
Közzétéve:  2016. január 13.
Megtekint:  

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása
Közzétéve:  2014. május 26.

Jelenleg nincs releváns adat.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai
Közzétéve:  2014. május 26.

Jelenleg nincs releváns adat.
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
Közzétéve:  2019. április 16.
Letöltés:    Egyéb ellenőrzések 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. március 20.Egyéb ellenőrzések 2015-07-16
2019. április 16.Egyéb ellenőrzések 2016
2019. április 16.Egyéb ellenőrzések 2017
Működés eredményessége, teljesítmény
Aközfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.
Közzétéve:  2014. május 26.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre ilyen mutatók és értékek.
Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
Közzétéve:  2015. július 20.
Letöltés:    Statisztika VÁSZ
Közzétéve:  2014. február 20.
Megtekint:  
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése
Közzétéve:  2019. október 08.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019. II - összesítő
Közzétéve:  2019. október 08.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019. II
Közzétéve:  2019. január 16.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019 - összesítő
Közzétéve:  2019. január 16.
Letöltés:    Éves (elemi) költségvetés 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. május 27.Éves (elemi) költségvetés 2012
2014. május 27.Éves (elemi) költségvetés 2013
2015. április 09.Elemi költségvetés 2014
2015. április 09.Éves (elemi) költségvetés 2014
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2015
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2015 - összesítő
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2015
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2015 - összesítő
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2016
2016. március 25.Éves (elemi) költségvetés 2016 - összesítő
2016. április 14.Költségvetési alapokmány 2010
2016. április 14.Költségvetési alapokmány 2009
2018. február 09.Éves (elemi) költségvetés 2017
2019. január 16.Éves (elemi) költségvetés 2018 - összesítő
2019. január 16.Éves (elemi) költségvetés 2018
Számviteli beszámolók
a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2018. Intézményi
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2018. Intézményi
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2017 Intézményi
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2017 Címszintű
Közzétéve:  2017. június 12.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2016 Intézményi
Közzétéve:  2017. június 12.
Letöltés:    Költségvetési beszámoló 2016 Címszintű

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 04.CÍM szintű beszámoló 2013
2014. május 27.Költségvetési beszámoló 2012
2014. május 27.Költségvetési beszámoló 2012 félév
2014. május 27.Költségvetési beszámoló 2011
2015. szeptember 08.Költségvetési beszámoló 2013
2016. április 14.Költségvetési beszámoló 2013 félév
2016. április 14.Költségvetési beszámoló 2011 - fedlap
2016. április 28.Költségvetési beszámoló 2014
2017. június 12.Költségvetési beszámoló 2015 Címszintű
2017. június 12.Költségvetési beszámoló 2015 Intézményi
A költségvetés végrehajtása
külön jogszabályban meghatározott beszámolók
Közzétéve:  2019. október 08.
Letöltés:    2019. II. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2019. október 08.
Letöltés:    2019. II. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2018. IV. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. április 03.
Letöltés:    2018. IV. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. III. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. III. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. II. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. II. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. I. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2018. I. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2017. IV. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2019. január 02.
Letöltés:    2017. IV. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2017. november 06.
Letöltés:    2017. III. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2017. november 06.
Letöltés:    2017. III. negyedéves mérleg
Közzétéve:  2017. november 06.
Letöltés:    2017. II. negyedéves mérleg - címösszesen
Közzétéve:  2017. november 06.
Letöltés:    2017. II. negyedéves mérleg

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. május 27.Vörösiszap költségek 2012
2014. május 27.2012 IV. negyedésves mérleg
2014. május 27.2012 II. negyedésves mérleg
2014. május 27.2012 I. negyedésves mérleg
2014. május 27.Vörösiszap költségek 2011
2014. május 27.Járműállomány 2011
2014. május 27.Mobilszámlák 2011
2014. május 27.Vezetők utazásai 2011
2014. május 27.Járműállomány 2010
2014. május 27.Mobilszámlák 2010
2014. május 27.Vezetők utazásai 2010
2014. május 27.Járműállomány 2009
2014. május 27.Mobilszámlák 2009
2014. május 27.Vezetők utazásai 2009
2014. május 27.Járműállomány 2008
2014. május 27.Mobilszámlák 2008
2014. május 27.Vezetők utazásai 2008
2014. május 27.Járműállomány 2007
2014. május 27.Mobilszámlák 2007
2014. május 27.Vezetők utazásai 2007
2014. október 06.2013 IV. negyedésves mérleg
2014. október 06.2013 III. negyedésves mérleg
2014. október 06.2013 II. negyedésves mérleg
2014. október 06.Vörösiszap költségek 2013
2015. július 23.2014 I. negyedéves mérleg BM OKF
2015. július 23.2014 II. negyedéves mérleg BM OKF
2015. július 23.2014 III. negyedéves mérleg BM OKF
2015. július 23.2015. I. negyedéves mérleg BM OKF
2015. október 28.BM OKF 2015 II negyedéves mérleg
2016. április 28.BM OKF 2015 III. negyedéves mérleg
2016. július 20.BM OKF 2015 IV. negyedéves mérleg Címszintű
2016. július 20.BM OKF 2015 IV. negyedéves mérleg Intézményi
2016. augusztus 10.2016. I. negyedéves mérleg
2016. augusztus 10.2016. I. negyedéves mérleg - címösszesen
2016. december 05.2016. II. negyedéves mérleg
2016. december 05.2016. II. negyedéves mérleg - címösszesen
2017. június 12.2016. III. negyedéves mérleg
2017. június 12.2016. III. negyedéves mérleg - címösszesen
2017. november 06.2017. I. negyedéves mérleg
2017. november 06.2017. I. negyedéves mérleg - címösszesen
Működés
Foglalkoztatottak
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Közzétéve:  2019. február 13.
Letöltés:    Foglalkoztatottak 2018 IV. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. november 05.Foglalkoztatottak 2014 I-II. negyedév
2015. január 19.Foglalkoztatottak 2014 III. negyedév
2015. április 24.Foglalkoztatottak 2014 IV. negyedév
2015. augusztus 05.Foglalkoztatottak 2015 I. negyedév
2015. november 13.Foglalkoztatottak 2015. II. negyedév
2016. április 14.Foglalkoztatottak 2015. III. negyedév
2016. augusztus 10.Foglalkoztatottak 2015 IV. negyedév
2016. augusztus 10.Foglalkoztatottak 2016 I. negyedév
2016. november 29.Foglalkoztatottak 2016 II. negyedév
2017. június 12.Foglalkoztatottak 2016 III. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2016 IV. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2017 I. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2017 II. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2017 III. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2017 IV. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2018 I. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2018 II. negyedév
2019. február 13.Foglalkoztatottak 2018 III. negyedév
Támogatások
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond
Közzétéve:  2019. július 17.
Letöltés:    ÖTP bérrendezés támogatás 2019
Közzétéve:  2018. július 07.
Letöltés:    Támogatások 2018

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 02.Támogatások 2012-2013
2015. szeptember 08.Támogatások 2014
2016. szeptember 06.Támogatások 2015
2017. március 20.Támogatások 2016
2018. július 07.Támogatások 2017
2019. július 17.ÖTP bérrendezés támogatás 2018
Szerződések
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
Közzétéve:  2019. szeptember 25.
Letöltés:    Szerződések 5 millió 2019 május-június-július-augusztus

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 02.Szerződések 2013
2014. június 02.Szerződések 2012
2014. június 02.Szerződések 2011
2014. június 02.Szerződések 2010
2014. június 02.Szerződések 2009
2014. június 02.Informatikai szerződések
2014. november 06.Szerződések 2014 január - augusztus
2015. február 12.Szerződések 2014 szeptember-október
2015. március 25.Szerződések 2014 november-december
2015. május 21.Szerződések 2015 január-február
2015. július 17.Szerződések 2015 március-április
2015. szeptember 08.Szerződések 2015 május- június
2015. november 11.Szerződések 2015 július-augusztus
2016. március 02.Szerződések 2015 szeptember-október
2016. március 02.Szerződések 2015 november
2016. március 16.Szerződések 2015 november-december
2016. április 14.Veszélyesáru-ügyintézői OKJ-s tanfolyam
2016. július 20.Szerződések 2016 január-február
2016. szeptember 14.Szerződések 2016 március-április
2016. szeptember 14.Szerződések 2016 május-június
2017. augusztus 03.Szerződések 2016 július-augusztus
2017. augusztus 03.Szerződések 2016 szeptember-október
2017. augusztus 03.Szerződések 2016 november-december
2017. augusztus 18.Szerződések 5 millió 2017 január-február
2017. augusztus 18.Szerződések 5 millió 2017 március-április
2017. szeptember 22.Szerződések 5 millió 2017 május-június
2018. január 11.Szerződések 5 millió 2017 július-augusztus
2018. március 10.Szerződések 5 millió 2017 szeptember-október
2018. június 20.Szerződések 5 millió 2017 november-december
2018. június 20.Szerződések 5 millió 2018 január-február
2018. július 12.Szerződések 5 millió 2018 március-április
2018. július 12.Szerződések 5 millió 2018 május-június
2019. január 10.Szerződések 5 millió 2018 július-augusztus
2019. január 10.Szerződések 5 millió 2018 szeptember-október
2019. április 08.Szerződések 5 millió 2018 november-december
2019. augusztus 14.Szerződések 5 millió 2019 január-február
2019. szeptember 25.Szerződések 5 millió 2019 március-április
Koncessziók
A BM OKF nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.
Egyéb kifizetések
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések
Közzétéve:  2019. április 05.
Letöltés:    Egyéb kifizetések 2019 I. negyedév
Közzétéve:  2017. március 20.
Letöltés:    Egyéb kifizetések 2016 összesítő

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. szeptember 08.Egyéb kifizetések 2014
2016. április 20.Egyéb kifizetések 2015
2016. szeptember 06.Egyéb kifizetések 2016 I. negyedév
2017. március 20.Egyéb kifizetések 2016 II. negyedév
2019. április 05.Egyéb kifizetések 2017
2019. április 05.Egyéb kifizetések 2018
Európai unió által támogatott fejlesztések
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Közzétéve:  2019. február 20.
Letöltés:    EU 2019 02

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2016. április 12.EU 2016. 01.
2016. augusztus 10.EU 2016. 08.
2016. január 19.EU 2015. 08.
2015. augusztus 17.EU 2015. 04.
2015. április 24.EU 2014. 08.
2014. augusztus 26.EU 2014. 05.
2014. június 02.EU 2014. 02.
2016. augusztus 10.EU 2016. 06.
2016. november 07.EU 2016. 09.
2016. december 12.EU 2016. 11.
2019. február 20.EU 2016 12.
Közbeszerzési információk
éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről
Közzétéve:  2019. május 03.
Letöltés:    Közbeszerzési terv 2019
Közzétéve:  2014. február 20.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. június 02.Közbeszerzési terv 2013
2014. június 02.Közbeszerzési terv módosítás 2013
2015. március 31.Közbeszerzési terv 2014/2. számú módosítás
2016. március 23.Közbeszerzési terv 2015 - 3. módosítás
2016. március 23.Közbeszerzési terv 2015
2016. április 29.Közbeszerzési terv 2016
2016. december 27.Közbeszerzési terv 2016 - 1.sz. módosítás
2016. december 27.Közbeszerzési terv 2016 - 2.sz. módosítás
2016. december 27.Közbeszerzési terv 2016 - 3.sz. módosítás
2017. június 01.Közbeszerzési terv 2016 - 4.sz. módosítás
2018. április 18.Közbeszerzési terv 2017
2018. április 18.Közbeszerzési terv 2017 - 1.sz. módosítás
2018. április 18.Közbeszerzési terv 2017 - 2.sz. módosítás
2019. május 03.Közbeszerzési terv 2018