Szervezetünk hírei


Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa
2019. november 08. 13:26
Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa Az elmúlt hónapokban összegyűlt információk, aktualitások és a közeljövőben várható változások témái kerültek a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa november 8-i fórumának asztalára. A tanácskozáson egyebek mellett szó esett arról, hogy miként támogatják a különböző szakmai megméretések az elköteleződést és a szakmai tapasztalatok bővítését.
A tűzoltósportverseny, a tűzvizsgálói verseny, valamint a tűzoltószakmai és műszaki mentési verseny jelentős epizódjait dr. Bérczi László tű. dandártábornok idézte föl a tanács elé kerülő első napirendi pontban. Az országos tűzoltósági főfelügyelő érdekes részletként elmondta, hogy a tűzoltósport az ötvennyolc éves tűzoltót éppúgy vonzotta, mint a legfiatalabb résztvevőt, aki mindössze húsz éves volt. Az elhangzottakkal kapcsolatban dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy, főigazgató azt hangsúlyozta, hogy a versenyeknek komoly szakmai hozadékuk van, a főigazgatóság szabályzókkal és eszközökkel is támogatja a tudás fejlesztését.
 
Bérczi László második előadása a szabadtéri tüzek nyári statisztikai adatait dolgozta fel, amelyekből kiderül, markáns összefüggés volt az aktuális időjárás és a tüzek gyakorisága között, ugyanakkor az is kitűnt, hogy a gyors beavatkozásnak köszönhetően 2019 nyarán összességében kisebb területen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak, mint egy évvel korábban.
 
Angyal István tű. alezredes, a kritikusinfrastruktúra-koordinációs főosztály vezetője azokkal az elektronikus szakrendszerekkel ismertette meg a résztvevőket, amelyek fejlesztésével gyorsabbá válik a hatósági ügyintézés, átláthatóbb lesz a nyilvántartás, és az ügyintézésben érintett szervezetek egymás közötti kommunikációja is gördülékenyebb lesz. A VIZEK elnevezésű uniós projekt bevezetése és a hozzá tartozó képzés jó ütemben halad – tájékoztatott az alezredes.
 
Péter András . alezredes, a tűzmegelőzési főosztály vezetője az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot érintő változásokat ismertette. Mint elmondta, a jelenleg hatályos szabályzat 2015-ös megjelenése óta több mint nyolcszáz javaslat érkezett, ezek feldolgozása, a hasznos információk beépítése nagy munka volt, a módosítások után 2020 január 22-én lép hatályba az aktualizált szabálygyűjtemény.
 
Vagner Ferenc tű. alezredes, a mobil ellenőrzési osztály vezetője az ellenőrzések tapasztalatairól tartott előadást. Az alezredes olyan hasznos részletekre hívta fel a figyelmet, amelyek elősegítik a beavatkozások biztonságát, a napirenden pozitív, előremutató megoldások is szerepeltek.
 
Benkő Andrea tű. alezredes, személyzeti főosztályvezető előadásában hangsúlyos elem volt az, hogy a frissen végzett tűzoltók többsége jól beilleszkedik az állományba, a csapat megtartó ereje a létszám alakulásában is kimutatható. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a munkaerőpiaci helyzet változásaira folyamatosan reagálni kell.

Az előadásokat követően aktuális kérdések kerültek napirendre.
Fotó: Szőke Péter BM OKF

Kapcsolódó képek:
Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa Ülésezett a Tűzoltóparancsnokok Tanácsa
További képek a galériában