Műszaki Főosztály feladatai


 

Műszaki Főosztály vezetői

Főosztályvezető: Hrabovszky Pál tű. ezredes, főtanácsos
Főosztályvezető-helyettes, Technikai Osztály vezetője: Mitró Zoltán tű. alezredes
Fenntartási Osztály vezetője: Cseh Gabriella tű. alezredes

Műszaki Főosztály titkárság

Telefon: 06 (1) 469 - 4145
Fax: 06 (1) 469 - 4264
Email: #

Ügyfélfogadási idő:
 • Hétfőtől csütörtökig: 8-16 óra
 • Pénteken: 8-13 óra

Műszaki Főosztály feladatai:

 • szakterületén részt vesz a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) alaprendeltetésből adódó feladatainak előkészítésében, megtervezésében, a feladat-végrehajtás irányításában, visszaellenőrzésében és értékelésében;
 • szakterületét érintően hatáskörében dönt, azt meghaladó esetekben döntés-előkészítő tevékenységet végez a gazdasági főigazgató-helyettes erre vonatkozó utasítása és útmutatása alapján;
 • szakterületét érintően képviseli a BM OKF-et.

Technikai szakterületen:

 • irányítja, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF katasztrófavédelmi-, tűzoltó- és járműtechnikai eszközeinek beszerzését, üzemeltetését és üzembentartását, valamint rendszerből történő kivonását, selejtezését és értékesítését;
 • részt vesz a BM OKF polgári védelmi és tűzoltó szakmai irányító és felügyeleti szervekkel együttműködésben a BM OKF műszaki fejlesztési koncepciójának kidolgozásában, összeállítja a technikai eszközök és anyagok fejlesztési és beszerzési terveit;
 • előkészíti a katasztrófavédelmi-, tűzoltó- és járműtechnikai eszközök fejlesztésére vonatkozó hazai és nemzetközi beszerzési eljárásokat, részt vesz azok kiértékelésében, döntés-előkészítő tevékenységet végez, javaslatot tesz a közbeszerzési eljárások eredményére, javaslatot tesz a beszerzett eszközök elosztására;
 • szervezi az erre kötelezett katasztrófa- és tűzvédelmi eszközök és anyagok időszaki ellenőrzését, felülvizsgálatát és hitelesítését;
 • közreműködik a tűzoltóságnál készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotának ellenőrzésében;
 • felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és szervei, valamint a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságok járműállományának nyilvántartását;
 • szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és szervei járműállománya üzemeltetési és üzembentartási feladataival, valamint hatósági engedélyeivel, időszaki műszaki megvizsgálásával, környezetvédelmi ellenőrzésével és felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, azok előkészítését és végrehajtását, szabályozza a járműfenntartó rendszert;
 • végzi a megkülönböztető jelzést adó készülékek felszerelésével kapcsolatos hatósági ügyintézést;
 • szakmailag felügyeli a Katasztrófavédelmi Kutató Intézet működését és feladatainak végrehajtását;
 • részt vesz a BM OKF béke és különleges jogrendi feladatainak, anyag- és eszközigényének megtervezésében, közreműködik a BM OKF és a területi szervek különleges jogrendi anyagi-technikai biztosításának tervezési elveinek és követelményeinek kimunkálásában, a BM OKF különleges jogrendi igény-bejelentési tervének összeállításában, szakterületét érintően felügyeli és ellenőrzi a BM OKF és a területi szervek különleges jogrenddel összefüggő tervezési feladatainak végrehajtását;
 • felügyeleti szervként végzi a tűzoltó- és katasztrófavédelmi technikai eszközök és anyagok rendszeresítését, valamint rendszerből való kivonását, a javítóműhelyek engedélyezését és ellenőrzését;
 • szabályozza és ellenőrzi a BM OKF és alárendelt szervei technikai eszköz- és anyagellátásával kapcsolatos feladatokat.

Fenntartási szakterületen:

 • végzi a ruházati ellátás normatív szabályozását, részt vesz a beszerzések tervezésében, előkészítésében;
 • irányítja, felügyeli, szervezi és ellenőrzi a BM OKF tűzvédelmi szervezeteinek tevékenységét;
 • végzi az irodabútor ellátás normatív szabályozását, részt vesz a beszerzések tervezésében, előkészítésében;
 • végzi a BM OKF vagyonkezelésében lévő és a bérlőkijelölési joggal rendelkező önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakásgazdálkodási feladatait;
 • A szakmai javaslatok elkészítésével részt vesz a munkáltatói kölcsönnel kapcsolatos Lakásbizottság előkészítő tevékenységében, végzi az ügyintézési és adminisztrációs feladatokat, a döntést követően elkészíti a megállapodásokat, felügyeli azok teljesülését;
 • jogutódként eljár a BM Központi Gazdasági Főigazgatóság által átadásra került munkáltatói kölcsön ügyekben;
 • a BM OKF és a helyi szervei személyi állományának leszerelésekor lakás-nyilvántartása alapján ellenőrzi a dolgozó szolgálati lakás- vagy szállóelhelyezését, és igazolja a leszerelési lapot;
 • felügyeli és ellenőrzi a területi szervek lakásügyi tevékenységét.